Informačný systém na mimoriadne objednávanie liekov

Ďiaľničná cesta 4431/14a
903 01 Senec, Slovakia

O systéme

Tento systém slúži ako emergentný systém objednávania liekov podľa zákona 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľom systému je spoločnosť Movianto Slovensko s. r. o., so sídlom Diaľničná cesta 4431/14A, 903 01 Senec, IČO: 36 868 132, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 64978/B. Systém je prevádzkovaný pre držiteľov registrácie jednotlivých humánnych liekov.

Dôležité informácie - Amgen Slovakia s.r.o.

Vážený zákazník,
chceli by sme vás informovať o zmene poskytovateľa informačného systému na mimoriadne objednávanie liekov, ku ktorému dochádza od 15.1.2024. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke: https://www.health.gov.sk/?ismol 
Dear Customer,
we would like to inform you about the change in the provider of the information system for extraordinary ordering of medicines, which will take place from 15.1.2024. More information can be found on the website: https://www.health.gov.sk/?ismol

Prosím, pozorne si prečítajte podmienky používania pred vstupom na túto internetovú stránku alebo pred jej použitím.
Zadaním objednávky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s povinnosťami vyplývajúcimi z ustanoveniami § 23 ods. 1 písm. as) až ax) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Potvrdzujete, že ste overili dostupnosť predmetného humánneho lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov u tu uvedených držiteľov povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov, a že zabezpečiť dodanie predmetného humánneho lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov od držiteľov povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov podľa § 18 ods. 1 písm. f) Zákona o liekoch nie je možné. Zároveň beriete na vedomie, že zneužitie informačného systému na mimoriadne objednávanie liekov môže predstavovať správny delikt, za ktorý hrozí pokuta od 5 000 do 100 000 eur, v prípade opakovaného porušenia aj zrušenie povolenia na zaobchádzanie s liekmi.
Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby.